MERKABA

25 March 2016

Mensen hebben een fysieke lichaam en het onbewuste, waarin alle levenservaringen worden opgeslagen.
Het is met verschillende massage therapie technieken mogelijk om de bewustwording te verruimen.
Deze bewustwording wordt 'Merkaba' genoemd.
Het woord ' mer 'staat voor Schepper Bron van al wat is, het woord ' ka' staat voor je eigen ziel en ' ba' voor je eigen lichaam.